Galerija

Naše učešće na SAJMU ZA TREĆE DOBA, 55+

Obavili smo besplatne preglede kod 300 posetilaca, i edukovali ih, i  o OSTEOPOROZI, I faktotima rizika za nastanak preloma.